Teostusmõõdistamine

Teostused- Teostusmõõdistamine

Teostusmõõdistamine on valminud ehitiste asukoha ja tehniliste karakteristikute fikseerimine ning dokumenteerimine. Teostusmõõdistuse tulemusena koostab geodeet teostusjoonise.

Teostusmõõdistamine ja teostusjooniste koostamine toimub vastavalt ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale ( www.riigiteataja.ee/akt/12861144 ). Mitmed suuremad trassivaldajad on lisaks kehtestanud oma nõuded, mida geodeedid trasse mõõdistades ning teostusjoonist koostades peavad järgima.

Põhilised teostused

  • vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonised
  • sadeveekanalisatsiooni- ja drenaažitrasside teostusjoonised
  • gaasitrasside teostusjoonised
  • soojatrasside teostusjoonised
  • elektrikaablite teostusjoonised
  • sidetrasside teostusjoonised

Lisaks trassidele teostame ka muude objektide ehitusjärgset teostusmõõdistamist. Siia kuuluvad näiteks teed, platsid, kraavid, tiigid või mis tahes muud ehitised.

Meie eesmärk on pakkuda mõistliku hinnaga kvaliteetset teenust, millega kliendid rahule jääksid.

VÕTA ÜHENDUST!