INSENERIGEODEESIA ehk EHITUSGEODEESIA – Lisaks teostusmõõdistamisele teostame veel järgnevaid ehitusgeodeesiaga seotud töid:

  • hoonete märkimistööd ja kontrollmõõdistamine – hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine
  • teede märkimistööd ja kontrollmõõdistamine – ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine
  • tehnovõrkude märkimistööd ja kontrollmõõdistamine – ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine
  • muud märkimistööd
  • kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
  • kontrollmõõdistamine – erinevad ehituslikud kontrollmõõdistamised
  • mahtude arvutus – kaeve- ja mullatööde mahtude arvutus
  • vajumisvaatlused selle töö eesmärgiks on jälgida hoonete ja muude rajatiste horisontaalset ja vertikaalset liikumist, mis võib olla tingitud looduslikust eripärast või erinevatest ehitustegevustest.