Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustööde ehk katastrimõõdistamise teostamisel maamõõtja peamisteks toiminguteks on piiride planeerimine koostöös omaniku ja valla maakorraldajaga, maa mõõdistamine, piirimärkide mahamärkimine ja katastriüksuse toimiku koostamine.

Katastrimõõdistamine toimub vastavalt katastrimõõdistuse teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korrale ( www.riigiteataja.ee/akt/638028 ).  Kõik maamõõtjad peavad omama Maa-ameti poolt väljastatud maakorraldustööde litsentsi ja on kohustatud teostama töid vastavalt katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korrale ning seda kontrollib Maa-ameti Katastri kvaliteediosakond.

 

Katastrimõõdistamis- ja maakorraldustööd

  • Maa erastamine
  • Maa tagastamine
  • Maa riigiomandisse jätmine
  • Kinnistute jagamine ja liitmine
  • Plaani alusel moodustatud kinnistute ümbermõõdistamine ja piiride nihutamine
  • Piirimärkide taastamine looduses

Meie eesmärk on pakkuda mõistliku hinnaga kvaliteetset teenust, millega kliendid rahule jääksid.

VÕTA ÜHENDUST!